Netwerk

Nederlandse Culturele Aikido Club
De CSMBK deelt met NCAC (Nederlandse Culturele Aikido Club) het lesgebouw, de Hagukumi Dojo, op de Mient 277.

Namikoshi Shiatsu Europa en Japan Shiatsu College, Tokio
CSMBK onderwijst de Namikoshi Shiatsu basisbehandeling zoals deze op het Japan Shiatsu College in Tokio onderwezen wordt.
Yoshinori Miyashita Sensei – hoofddocent bij de CSMBK – is opgeleid aan het Japan Shiatsu College en heeft de Japanse licentie van het ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn
Alle Nederlandse docenten leggen iedere 2 jaar examen af bij Namikoshi Shiatsu Europa, de vereniging die het eenduidige onderwijs van de Namikoshi Shiatsu basisbehandeling in Europa bewaakt.

ESA
ESA (European Shiatsu Association). Vereniging voor iedereen die shiatsu een warm hart toedraagt. Voor Nederland is de ESA een thuishaven voor shiatsu-therapeuten die in de Namikoshi-stijl gediplomeerd zijn. Haar doel is de kwaliteit en de ontwikkeling van Shiatsu in Nederland te bevorderen en uit te breiden. Zij richt zich in het bijzonder op Namikoshi Shiatsu zoals dit door het Japan Shiatsu College in Tokyo, Japan ontwikkeld is en nog steeds verder ontwikkeld wordt.

NSE Nederland
Namikoshi Shiatsu Europa Nederland (NSE Nederland) is een vereniging van NSE instructeurs die het doel hebben Namikoshi Shiatsu te verspreiden en op uniforme wijze de Basisbehandeling van deze stijl te onderwijzen in Nederland, conform de kata van het Japan Shiatsu College (JSC). In Europa wordt het JSC vertegenwoordigd door de vereniging Namikoshi Shiatsu Europa met haar hoofdkantoor in Madrid, Spanje.