Geaccrediteerde opleiding

Opleidingen in de complementaire zorg vallen niet onder het toezicht van het Ministerie van Onderwijs. Omdat het wel belangrijk is om vergelijkbare kwaliteit te leveren, hecht de CSMBK aan transparantie en controleerbaarheid. Daarom zijn we een geaccrediteerde opleiding.

Accreditatie

SNRO

De SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire zorg) is een onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten voor integrale en complementaire gezondheidszorg.
Zowel de 4-jarige beroepsopleiding Complementair Therapeut Shiatsu, als de los te volgen module Medische basiskennis (conform de landelijke PLATO eindtermen) zijn geaccrediteerd door SNRO.
Na een positieve afronding van de beroepsopleiding inclusief de Medische basiskennis, kun je een diploma ontvangen dat erkend wordt door de beroepsverenigingen en de ziektekostenverzekeraars. Jouw toekomstige cliënten, mits aanvullend verzekerd, komen dan mogelijk in aanmerking voor vergoedingen van de verschillende ziektekostenverzekeraars.

CRKBO
De CSMBK is als beroepsopleiding opgenomen in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en daarmee vrijgesteld van BTW-heffing.

FONG
De CSMBK is aangesloten bij de FONG (Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen). De FONG zet zich sinds 1994 in om de kwaliteit van de beroepsopleidingen in de natuurlijke geneeswijzen te bevorderen en te handhaven. Dat doet zij, onder andere, door kennis- en informatieuitwisseling tussen de leden en overleg met andere partijen in het veld van de natuurlijke geneeswijzen.