Medische Basiskennis

Zaterdagen, 9.30-18.00 uur

MBK-OPLEIDING 2 jaar, SNRO geaccrediteerd
Shiatsu school Den Haag – CSMBK verzorgt sinds januari 2015 een 2-jarige SNRO-geaccrediteerde opleiding Medische Basiskennis, MBK. De opleiding MBK voldoet geheel aan de landelijke PLATO-eindtermen en omvat 30 EC’s hetgeen staat voor 840 studiebelastingsuren (SBU).

 • De MBK van de CSMBK is geaccrediteerd door het SNRO.
 • De MBK is een losse module die gevolgd kan worden zonder deel te nemen aan de overige lessen van de CSMBK.
 • Per jaar 3 lesblokken en 3 examens.
 • De mogelijkheid bestaat om bij de start van elk lesblok in te stromen.
 • Het is mogelijk vrijblijvend en kosteloos een proefles MBK te volgen.

Sinds januari 2017 dienen alle therapeuten over een SNRO-of CPION-geaccrediteerd MBK-diploma te beschikken.
Het MBK-diploma biedt de therapeut de mogelijkheid zich aan te sluiten bij een erkende beroepsvereniging. Behandelingen kunnen daardoor in aanmerking (blijven) komen voor vergoeding door zorgverzekeraars mits de cliënt aanvullend verzekerd is.
Beroepsverenigingen kunnen aanvullende eisen stellen, controleer ook de eisen van de beroepsvereniging.

De module MBK bestaat uit 6 blokken
– 1 Blok Wetgeving, ethiek en communicatie
– 1 Blok Psychologie
– 4 Blokken algemene medische basiskennis

MBK2 JAAR
DoelgroepIedereen die aantoonbaar op HBO-niveau een opleiding kan volgen.
Lesdagen17 zaterdagen van 09.30 tot 18.00uur (100 DCU)
Zelfstudie30 uur per maand gemiddeld
Studie-omvang30 EC; onderverdeeld in 3 lesblokken per studiejaar
ExamensPer jaar 3 examens van 2 uur verdeeld over 3 aparte zaterdagmiddagen. Totaal 6 examens (12 DCU) in 2 jaar.
InhaalexamensInbegrepen
Herexamens75 euro per examen
InschrijfgeldInbegrepen
Thee&koffieInbegrepen
Kosten900,00 euro per studiejaar is 1.800 euro totaal voor 2 jaar
Korting voor oud-studenten100 euro per studiejaar voor oud-studenten beroepsopleiding CSMBK en ESA-leden. Dat is 200 euro korting totaal voor 2 jaar
Diploma en registratie SNRODiploma MBK en aanmelding en afdracht SNRo inclusief.

LiteratuurReader samenvatting lesstof inbegrepen*. Overige literatuur niet inbegrepen, zie literatuurlijst
VrijstellingenGeen, zie ook www.cecz.nl

* De lesstof is de verplichte literatuur die de student zelf dient aan te schaffen. De CSMBK verstrekt een syllabus waarin een samenvatting van de behandelde stof is opgenomen. Deze syllabus is door studenten vrij te downloaden vanaf het inloggedeelte van de CSMBK-website.
** Vrijstellingen
De zorgverzekeraars bieden geen mogelijkheden voor vrijstelling van de verplichte opleidingen Medische basiskennis.

Of een eerder behaald diploma recht geeft op vrijstelling kunt u navragen bij de beroepsvereniging. Daarnaast is het niet mogelijk om via Erkenning van Verworven Competenties (EVC) te worden vrijgesteld van de verplichte vakken. De CSMBK verleent geen vrijstelling.

Literatuur
Bij inschrijving ontvangt de student een overzicht van verplichte literatuur.

Alleen bij voldoende aanmeldingen zullen de cursussen kunnen doorgaan.

Inschrijvingsprocedure
1 De cursist schrijft zich in middels het Inschrijfformulier en stuurt desgevraagd kopieën van relevante diploma’s op.
2 De cursist heeft een bedenktermijn van 14 dagen, gerekend vanaf datum van ontvangstbevestiging door de CSMBK. Na deze termijn is men ingeschreven en betalingsplichtig.
3 Na betaling van het verschuldigde cursuskosten is de inschrijving bij de CSMBK definitief en krijgt men toegang tot het inloggedeelte van de website.

Betalingsvoorwaarden
• De cursussen dienen steeds binnen 30 dagen na ontvangst factuur volledig te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL02ABNA0473927489 ten name van de CSMBK te Den Haag.

Annuleringsvoorwaarden
• Na ondertekening heeft de student een bedenktermijn van 14 dagen, gerekend vanaf datum ondertekening op het Inschrijfformulier. Na deze termijn is men ingeschreven en betalingsplichtig.
• Bij annulering binnen 1 maand na aanvang van de opleiding/cursus door de student/cursist wordt het gehele cursusbedrag -/- 20% gerestitueerd.
• Annuleren kan alleen schriftelijk: dit kan per brief of per e-mail: db@csmbk.nl
• CSMBK zal pas restitueren nadat alle openstaande bedragen aan de CSMBK zijn betaald of verrekend.
• Er vindt geen restitutie plaats van aangeschafte lesmaterialen.
• Een cursus kan worden geannuleerd door de CSMBK indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Eventueel vooraf gestorte cursusgelden worden 100% gerestitueerd.
• CSMBK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet doorgaan van een cursus of opleiding.
• Het eigendomsrecht en copyright van de opleidingen en cursussen en het aangeboden lesmateriaal berust bij de CSMBK. Lesmappen en lesboeken worden aangeschaft door de student/cursist tenzij anders vermeld.

Het deelnemen aan de opleiding/cursus geschiedt geheel op eigen verantwoording. De CSMBK kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel of schade voortvloeiend uit letsel.

Kosten 2-jarige opleiding:

 • 900,00 euro per studiejaar
 • korting 100 (per studiejaar) euro voor oud-studenten CSMBK- en ESA-leden.

Inclusief:

 • MBK-diploma SNRO
 • Aanmelding en afdracht aan SNRO
 • Inhaalexamens
 • Examengeld
 • Syllabus
 • Thee en koffie

Exclusief:

 • Literatuur volgens boekenlijst (Na inschrijving ontvangt de student het meest actuele overzicht).
 • 75,00 euro per herexamen.